Werkgever/werknemer

Helder en begrijpelijk

We merken dat het een verademing is dat we de lastige pensioenmaterie in begrijpelijke taal uitleggen. Een niet alledaagse problematiek helder en inzichtelijk krijgen.
Dit is voor de werkgever belangrijk zodat hij een weloverwogen keuze kan maken.
Ook zijn werknemers(organisaties) gebaat bij onze zorgvuldige begeleiding bij opstart of wijziging van de pensioenregeling bij de werkgever.

U schakelt JA Pensioen in voor:

  • – heldere beoordeling van een bestaande pensioenregeling;
  • – collectieve introductie en/of toelichting op de pensioenregeling aan werknemers;
  • – individuele uitleg pensioenregeling aan werknemers, schriftelijk of persoonlijk;
  • – begeleiding bij pensioentrajecten richting of voor de werknemersorganisatie (OR).