Pensioenadvies, -beheer en -communicatie van groot belang

Voor uw personeel is een pensioenregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde, voor u als werkgever een kostbare. Het is dan ook van belang dat u een bij uw onderneming passende pensioentoezegging heeft gedaan en dat het beheer van de pensioen regeling in vertrouwde handen is. Door de vele wetswijzigingen de afgelopen jaren is de pensioenmaterie dermate complex geworden dat begeleiding door een pensioenadviseur op alle fronten van groot belang is.

JA Pensioen is gespecialiseerd in pensioenadvies, -beheer en -communicatie van collectieve pensioenregelingen. Wij merken dat het een verademing is voor werkgevers dat we de lastige pensioenmaterie in begrijpelijke taal uitleggen. Deze niet alledaagse problematiek en de risico’s bij een pensioentoezegging voor u helder en inzichtelijk te maken. Samen met u bepalen we door een grondige inventarisatie en analyse welke pensioenregeling het beste bij uw bedrijf past. Hierna gaan we op zoek naar de hierbij passende pensioen uitvoerder.

Nadat het pensioencontract tussen u en de pensioen uitvoerder tot stand is gekomen, is de implementatie, de communicatie aan de werknemers en grip op het uiteindelijke beheer van de pensioenregeling uitermate belangrijk. Met behulp van een online administratiesysteem beheren wij uw pensioenregeling, geven wij u als werkgever inzicht en verlagen wij uw administratieve last. Kortom, we ontzorgen u onder het motto ‘’u uw werk, wij uw pensioen’’. Tevens zorgt dit online administratiesysteem voor een toename van het pensioenbewustzijn van uw werknemer. Een pensioentoezegging is naast het salaris een belangrijke arbeidsvoorwaarde en daarom is het goed om de pensioentoezegging op waarde te laten schatten door uw werknemer(s).

Waarom JA Pensioen?

  • – helder en begrijpelijk in communicatie naar u en uw werknemers;
  • – volledig gecertificeerde, vakkundige en proactieve pensioenadviseurs;
  • – onafhankelijke advisering en begeleiding;
  • – modern, online administratiesysteem;
  • – begeleiding op basis van urendeclaratie of vaste fee voor advies en beheer.