De pensioentoezegging bij uw werkgever is naast het salaris een belangrijke arbeidsvoorwaarde en het is dan ook belangrijk dat u weet en begrijpt wat de pensioen regeling bij uw werkgever inhoudt.

Weet u wat er in de pensioen toezegging van uw werkgever geregeld is, als u arbeidsongeschikt raakt, komt te overlijden of met pensioen gaat?

JA Pensioen is zeer bekwaam in de communicatie van de collectieve pensioenregeling aan werknemers. We merken dat het een verademing is dat we de lastige pensioenmaterie in begrijpelijke taal uitleggen. Zodat u antwoorden krijgt op uw vragen en u eventueel aanvullende oplossingen kunt treffen via uw eigen intermediair.

Werknemerorganisatie

Bij werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar is de rol van een personeelsvertegenwoordiging (ondernemingsraad) erg belangrijk. De ondernemingsraad krijgt steeds meer bevoegdheden ten aanzien van de pensioen regeling. Voor de werknemers, maar ook voor de werkgever, is het van belang dat de ondernemingsraad deskundig bijgestaan wordt. JA Pensioen heeft hiervoor alle expertise en ervaring in huis en kan de ondernemingsraad bijstaan als er sprake is van het opzetten of wijziging van een pensioenregeling.

Waarom JA Pensioen?

  • heldere en begrijpelijke uitleg over pensioen gerelateerde onderwerpen;
  • antwoord op uw vragen;
  • duidelijkheid over de verzekerde pensioenregeling;
  • persoonlijk overzicht van de verzekerde uitkeringen;
  • professionele gesprekspartner voor de ondernemingsraad.